Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου “+RESILIENT” 28 Μαΐου 2020 949
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 72/13-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο DACIAT 15 Απριλίου 2020 1782
Oριστικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 71/13-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Co-Evolve4BG 15 Απριλίου 2020 1491
Oριστικός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 70/13-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εργο CircPro) 15 Απριλίου 2020 270
Oριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίες Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 105/15-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έργο +RESILIENT) 10 Απριλίου 2020 855
Οριστικός Πίνακας κατάταξης του έργου I-SEE (πρόσκληση 96/14-01-2020) 09 Απριλίου 2020 883
Αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 70/13-01-2020 (ΣΜΕ1/2020) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02 Απριλίου 2020 1095
Αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 96/14-01-2020 (ΣΜΕ4/2020) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01 Απριλίου 2020 1011
Αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 105/15-01-2020 (ΣΜΕ5/2020) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01 Απριλίου 2020 472
Αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 71/13-01-2020 (ΣΜΕ 2/2020) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01 Απριλίου 2020 213