Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης


Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκαν με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητές τους έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα με κατεύθυνση την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας υποστηρίζοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της και την τεχνική της υποστήριξη, ιδίως στον τομέα εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων. Αποτελούν έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 


 

Μέτρα πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19) στο ΠΤΑ ΑΜΘ

Αξιότιμοι συνεργάτες ,

Με αίσθημα ευθύνης για τη  Δημόσια Υγεία όλων μας αλλά και σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιων φορέων  για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) σας ενημερώνουμε ότι:

  • Αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, την ψηφιακή τεχνολογία
  • Δεχόμαστε έγγραφα, δικαιολογητικά λογαριασμών και λοιπές αιτήσεις ηλεκτρονικά, με τις απαραίτητες ψηφιακές υπογραφές, όπου απαιτούνται.  
  • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για την γραμματεία - πρωτόκολλο είναι: info [ΑΤ] pta-emth.gr
  • Τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF
  • Το συνολικό μέγεθος αποστολής email να μην υπερβαίνει τα 8MB. Σε περίπτωση που το συνολικό μέγεθος ξεπερνάει τα 8mb μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων (πχ wetransfer.com)
  • Επικοινωνείτε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και αποφεύγετε την προσέλευση στα γραφεία μας. 
  • Τηλέφωνο Πρωτοκόλλου Υπηρεσίας: 2531083000, 2531083010 και 2531083020  

 


CircPro EU FLAG

Μάθετε περισσότερα για τις "έξυπνες διαδικασίες κυκλικών προμηθειών"


 

 

   appjti_1.jpg

appjti1_win.pngappjti_appstore.pngappjti_google.png

Ψηφιακός Οδηγός Επισκέπτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης