Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης


Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκαν με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητές τους έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα με κατεύθυνση την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας υποστηρίζοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της και την τεχνική της υποστήριξη, ιδίως στον τομέα εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων. Αποτελούν έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 


CircPro EU FLAG

Μάθετε περισσότερα για τις "έξυπνες διαδικασίες κυκλικών προμηθειών"


 

 

   appjti_1.jpg

appjti1_win.pngappjti_appstore.pngappjti_google.png

Ψηφιακός Οδηγός Επισκέπτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης