Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός έργου C0-EVOLVE 15 Μαΐου 2018 806
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός¨του έργου με ακρωνύμιο "i-SEE" 12 Φεβρουαρίου 2018 2199
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός" του έργου με ακρωνύμιο "WILD LIFE FOR EVER" 30 Ιανουαρίου 2018 2251
Προκήρυξη συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 3 (Studying / Μελέτη) του έργου CO-EVOLVE 31 Αυγούστου 2017 2041
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού Προκηρύξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δράσης «Διαχείριση και Συντονισμός (Πακέτο Εργασίας 1/WP1) του έργου CO-EVOLVE 14 Ιουλίου 2017 2572
Προκήρυξη συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 3 (Studying / Μελέτη) του έργου CO-EVOLVE 13 Ιουλίου 2017 2582
Ανακοίνωση για την σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου 25 Οκτωβρίου 2016 4635
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, τοπογραφικής- χαρτογραφικής αποτύπωσης σε GIS και εφαρμογής των αποτελεσμάτων στη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος με βάση την ανάλυσης κόστους - οφέλους σε αντιπλημμυρικά έργα» στο π 07 Οκτωβρίου 2016 2703
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντoς για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. 11 Απριλίου 2016 3108
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου: ‘Experimentation on Social Policy for Youth / Πειραματική Κοινωνική Πολιτική για Νέους’» και ακρωνύμιο ‘ESPY', που υλοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 18 Ιουνίου 2015 1481