Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 13 Ιουνίου 2018 4355
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου συνολικά τριών (3) εξωτερικών συνεργατών 05 Ιουνίου 2018 3993
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός έργου C0-EVOLVE 15 Μαΐου 2018 3575
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός¨του έργου με ακρωνύμιο "i-SEE" 12 Φεβρουαρίου 2018 5326
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός" του έργου με ακρωνύμιο "WILD LIFE FOR EVER" 30 Ιανουαρίου 2018 5427
Προκήρυξη συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 3 (Studying / Μελέτη) του έργου CO-EVOLVE 31 Αυγούστου 2017 4997
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού Προκηρύξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δράσης «Διαχείριση και Συντονισμός (Πακέτο Εργασίας 1/WP1) του έργου CO-EVOLVE 14 Ιουλίου 2017 5635
Προκήρυξη συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 3 (Studying / Μελέτη) του έργου CO-EVOLVE 13 Ιουλίου 2017 5574
Ανακοίνωση για την σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου 25 Οκτωβρίου 2016 7569
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, τοπογραφικής- χαρτογραφικής αποτύπωσης σε GIS και εφαρμογής των αποτελεσμάτων στη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος με βάση την ανάλυσης κόστους - οφέλους σε αντιπλημμυρικά έργα» στο π 07 Οκτωβρίου 2016 5782