Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 13 Ιουνίου 2018 4413
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου συνολικά τριών (3) εξωτερικών συνεργατών 05 Ιουνίου 2018 4031
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός έργου C0-EVOLVE 15 Μαΐου 2018 3628
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός¨του έργου με ακρωνύμιο "i-SEE" 12 Φεβρουαρίου 2018 5373
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός" του έργου με ακρωνύμιο "WILD LIFE FOR EVER" 30 Ιανουαρίου 2018 5481
Προκήρυξη συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 3 (Studying / Μελέτη) του έργου CO-EVOLVE 31 Αυγούστου 2017 5042
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού Προκηρύξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δράσης «Διαχείριση και Συντονισμός (Πακέτο Εργασίας 1/WP1) του έργου CO-EVOLVE 14 Ιουλίου 2017 5688
Προκήρυξη συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 3 (Studying / Μελέτη) του έργου CO-EVOLVE 13 Ιουλίου 2017 5636
Ανακοίνωση για την σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου 25 Οκτωβρίου 2016 7615
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, τοπογραφικής- χαρτογραφικής αποτύπωσης σε GIS και εφαρμογής των αποτελεσμάτων στη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος με βάση την ανάλυσης κόστους - οφέλους σε αντιπλημμυρικά έργα» στο π 07 Οκτωβρίου 2016 5823