Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 13 Ιουνίου 2018 4253
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου συνολικά τριών (3) εξωτερικών συνεργατών 05 Ιουνίου 2018 3912
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός έργου C0-EVOLVE 15 Μαΐου 2018 3487
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός¨του έργου με ακρωνύμιο "i-SEE" 12 Φεβρουαρίου 2018 5234
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός" του έργου με ακρωνύμιο "WILD LIFE FOR EVER" 30 Ιανουαρίου 2018 5336
Προκήρυξη συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 3 (Studying / Μελέτη) του έργου CO-EVOLVE 31 Αυγούστου 2017 4910
Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού Προκηρύξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δράσης «Διαχείριση και Συντονισμός (Πακέτο Εργασίας 1/WP1) του έργου CO-EVOLVE 14 Ιουλίου 2017 5546
Προκήρυξη συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 3 (Studying / Μελέτη) του έργου CO-EVOLVE 13 Ιουλίου 2017 5471
Ανακοίνωση για την σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου 25 Οκτωβρίου 2016 7474
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, τοπογραφικής- χαρτογραφικής αποτύπωσης σε GIS και εφαρμογής των αποτελεσμάτων στη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος με βάση την ανάλυσης κόστους - οφέλους σε αντιπλημμυρικά έργα» στο π 07 Οκτωβρίου 2016 5611