Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου “SMS-CBA” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 

πρόσκληση