Εκτύπωση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης ανακοινώνει την ανάρτηση των οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 1189/05-06-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του  έργου με τίτλο  “Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism/Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και ακρωνύμιο CO-EVOLVE” του προγράμματος INTERREG MED 2014-2020.

 

Αναλυτικά οι πίνακες στα συνημμένα αρχεία.

1. Πίνακας Κατάταξης κωδ. 101

2. Πίνακας Κατάταξης κωδ. 102