Εκτύπωση

Δημοσίευση Πινάκων Κατάταξης με σύμβαση ορισμένου καθώς και των Πινάκων Απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2016 και ειδικότερα για μία θέση Π.Ε. οικονομολόγων και μία θέση πολιτικού μηχανικού.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΟΧ 1  2016  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΟΧ 1  2016  MHXANIKOI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1 2016 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ