Εκτύπωση

Κατεβάστε ΕΔΩ το Δελτίο Τύπου

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 1ης Τεχνικής Συνάντησης του έργου ESPY

(Απασχολησιμότητα Νέων – περιορισμός ανεργίας και του αποκλεισμού)

Στoπλαίσιο του Έργου ‘Experimentation on Social Policy for Youth / Πειραματική Κοινωνική Πολιτική για τους Νέους’ ακρωνύμιο ESPY’ (ESPY), στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, διοργανώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 η 1η Τεχνική Συνάντηση του Έργου, στην οποία  συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων που ασχολούνται με την Απασχόληση, την Εκπαίδευση και την Κοινωνική Πολιτική.

Γενικός στόχος του έργου ESPY είναι η ανάπτυξη, δοκιμή, διάχυση και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων αναφορικά με την απασχολησιμότητα των νέων, με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας και του αποκλεισμού, με έμφαση σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε αγροτικές, απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες περιοχές.

Η εν λόγω Συνάντηση, που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο ‘Chris & Eve’ στην Κομοτηνή, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθότι προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκπροσώπων σημαντικών φορέων που σχετίζονται με τους ερευνώμενους τομείς και αποτέλεσε βήμα διαλόγου, ούτως ώστε να αναδειχθούν προβληματισμοί, προτάσεις και  προοπτικές συνεργασίας αναφορικά με την εξέλιξη του Έργου. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν οι αγκυλώσεις που υπάρχουν στην αποτελεσματική σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με την Ανεργία, Εκπαίδευση και Απασχολησιμότητα, η ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης για ενίσχυση της δικτύωσης τους, καθώς και η έλλειψη θεσμοθετημένων μηχανισμών πρόληψης και παρακολούθησης της σχολικής διαρροής.

Στα θετικά της Συνάντησης καταγράφεται η προθυμία των παρευρισκομένων για την συμμετοχή τους στην υπό σύσταση Τοπική Επιτροπή του Έργου, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικό αρωγό στην επιτυχή ολοκλήρωση του, μέσω της αξιολόγησης της προόδου και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν απο τις επιμέρους δραστηριότητες. 

Παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σε θέματα σχετικά με το Έργο και τις επιμέρους δράσεις του στην Περιφέρεια ΑΜΘ, το "Πείραμα της Μάλαγα" το οποίο διεξάγεται στην περιοχή του επικεφαλής εταίρου του Έργου, ζητήματα που αφορούν στην αναζήτηση εργασίας των νέων, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνητικών δράσεων του Έργου, τα οποία θα ενσωματωθούν στον οδηγό ‘Συστάσεις για πρωτοβουλίες που αφορούν Ευκαιρίες για τη Νεολαία’, το οποίο αποτελεί και κύριο παραδοτέο του έργου για την Περιφέρεια.

Η συνέχεια θα δοθεί μέσω της Συνάντησης Κεφαλαιοποίησης (ανοιχτή εκδήλωση), με την συμμετοχή του εταιρικού σχήματος, στις 9 Δεκεμβρίου 2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα. Κατά την συνάντηση Κεφαλαιοποίησης θα παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα των ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο του Έργου στην ΑΜΘ, καλές πρακτικές για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του "Πειράματος της Μάλαγα" και της δυνατότητας προσαρμογής του στις ιδιαιτερότητες των περιοχών παρέμβασης του Έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. (c.partsias@pta-emth.gr) ήμε τον εξωτερικό συνεργάτη που διεξάγει την έρευνα PALMOSANALYSIS(estergiou@palmosanalysis.gr)

Επίσημο site του έργου: http://www.espyproject.euFacebookgroup του έργου: http://www.facebook.com/groups/135602086798825/

 

Κατεβάστε ΕΔΩ το Δελτίο Τύπου