Εκτύπωση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχοντας ως εταίρος στο έργο ARDAFORECAST (Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών για τη λεκάνη απορροής του ποταμού Άρδα με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου στην περιοχή των συνόρων - δικτυακός τόπος του έργουhttp://arda.hydro.bg/), διοργανώνει σεμινάριο και τεχνική συνάντηση του εταιρικού σχήματος του έρφου την Τετάρτη και Πέμπτη 7 και 8 Μαΐου 2014 στην αίθουσα σεμιναρίων της Περιφέρειας ΑΜΘ (κτήριο επί της οδού Σισμάνογλου 59).

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την παρουσίαση και εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών και ενδιαφερόμενων μερών του «Μοντέλου Έγκαιρης Προειδοποίησης» που έχει αναπτύξει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών -Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχοντας ως εταίρος 3 στο εν λόγω έργο.

Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 και ώρα 9:00 π.μ στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί  τεχνική συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου. 

Agenta συναντήσεων. Πληροφορίες ΠΤΑ ΑΜΘ, Δ. ΤΣΕΤΙΝΕ 7, 2531083000