Εκτύπωση

 CircPro EU FLAG

Το έργο Smart Circular Procurement (Έξυπνες διαδικασίες Κυκλικών Προμηθειών), που αναφέρεται γενικά με το ακρωνύμιο CircPro, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe/ERDF. Το έργο στοχεύει στην προώθηση της μετάβασης των περιφερειών των εταίρων σε εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία (CE), αυξάνοντας την εφαρμογή των κυκλικών προμηθειών.

Όταν οι αρχές και τα κριτήρια της CE ενσωματώνονται στην προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών και τα προϊόντα υπόκεινται σε  περαιτέρω επεξεργασία μετά τη χρήση τους (με επισκευή, επαναχρησιμοποίηση, τροποποίηση, διαχωρισμό στοιχείων και υλικών), ονομάζονται κυκλικές προμήθειες.

Πιο συγκεκριμένα το CircPro στοχεύει:

Επιδιώκοντας την ενσωμάτωση των αρχών και των κριτηρίων CE σε στρατηγικό επίπεδο, ο απώτερος στόχος μετά την λήξη του έργου είναι οι Κυκλικές Προμήθειες  να αποτελέσουν  την καθιερωμένη πρακτική των δημοσίων προμηθειών.

Κάθε εταίρος προετοιμάζει Σχέδιο Δράσης για την περιφέρειά του με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων. Τα τελευταία δύο χρόνια του έργου είναι αφιερωμένα στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων.

Το εταιρικό σχήμα  του έργου απαρτίζεται από 11 εταίρους από 10 περιφέρειες:

Kouvola Innovation Ltd (Φινλανδία), Ministry of Environment and Spatial Planning, Regional Government of Andalusia (Ισπανία), Piemonte Regionκαι University of Turin (Ιταλία), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ελλάδα), Alentejo Coordination and Regional Development Commission (Πορτογαλία), Bulgarian Association of Recycling (Βουλγαρία),Development Agency IGRA (Κροατία), Lithuanian Innovation Centre (Λιθουανία), Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Εσθονία), Municipality of Elverum (Νορβηγία).

Περίοδος Υλοποίησης: 1.6.2018-31.5.2023