Εκτύπωση

tiptphb

«TIPTBHB»

Targeted interventions for the prevention and treatment of TB and hepatitis B

(Στοχευμένες Παρεμβάσεις για τη θεραπεία και πρόληψη της φυματίωσης και της Ηπατίτιδας Β).

                                                         

Γενική Περιγραφή

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο θέμα της δημόσιας υγείας, με έμφαση στη φυματίωση και στην ηπατίτιδα Β. Συγκεκριμένα, η έρευνα θα γίνει σε ένα δείγμα, το οποίο θα αποτελείται από 500 άτομα. Δράσεις: α) Αναζήτηση περιστατικών φυματίωσης, β) επεξεργασία ερωτηματολογίων γ) θεραπεία, δ) επιδημιολογικές εξετάσεις ε) στατιστική και αναλυτική καταγραφή υποθέσεων ζ) μετρήσεις αποτελεσματικότητας θεραπείας η) αξιολόγηση δεδομένων, η) προτάσεις για μέτρα πρόληψης.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Βασικές Πληροφορίες Προγράμματος:

Τίτλος Προγράμματος

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία

                  

2007-2013

Ιστοσελίδα Έργου

www.tiptbhb.smolyan.info

Διάρκεια Έργου

03/2011-03/2013   

Προϋπολογισμός 

Έργου

399.250,00 €

Προϋπολογισμός Περιφέρειας

260.274,40 € 

Επικεφαλής Εταίρος

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Εταιρικό Σχήμα

Regional Health Inspection Smolyan