Εκτύπωση

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Δ.Τσετινέ 7, τκ 691 00 
Κομοτηνή

Τηλ: +30 25310 83000 -10 -20 
Φαξ: +30 25310 83029

e-mail: info [at] pta-emth.gr