Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού σταθμού πληροφόρησης, στο πλαίσιο του έργου  Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range”/ Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο καθώς και στην οροσειρά της Ροδόπης και ακρωνύμιο “WILD LIFE FOR EVER” του προγράμματος INTERREG GREECE-BULGARIA 2014-2020.

Κατεβάστε την Πρόσκληση